Snadná kontrola bez registrace!

1. Vyhledávání
Zadejte jméno, příjmení a datum narození hledaného subjektu. Pokud se jedná o právnickou osobu, vyplňuje se IČO.
2. Platba
Platbu lze provést přes spolehlivou platební bránu PayU nabízející různé možnosti platby. Jednorázová kontrola stojí 249 Kč vč. DPH a po obdržení platby bude okamžitě zobrazen výsledek.
3. Výsledek kontroly
Pokud je kontrolovaný subjekt nalezen v registru exekucí, získáte informace o vedeném exekučním řízení. Pokud je kontrola negativní, subjekt nemá v registru zapsanou exekuci.

Nejčastěji pokládané dotazy

Nemusíte se registrovat, máte okamžitě oficiální a aktuální informace. Výsledky jsou přesné a aktuální k datu a času prováděné kontroly. V neposlední řadě využíváme služby zabezpečené platební brány PayU, kterou využívají největší obchodní portály v ČR.
Neexistuje. Data jsou čerpána výhradně z databáze, která je vedena, provozována a spravována Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č.120/2001 Sb.
Nahlížení do systému evidence exekucí ČR je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí zpoplatněno, a to za každý pokus o poskytnutí elektronického údaje z centrální evidence exekucí. Tedy za zobrazení podrobností konkrétní exekuce i za výpis zda daný subjekt má, či nemá exekuci.
Po zadání dotazu zjistíte, zda na daný subjekt je, či není vedena exekuce. Detail samotný obsahuje zejména: označení soudu, který nařídil exekuci, spisovou značku soudu, který nařídil exekuci, jméno exekutorského úřadu, datum vydání usnesení, peněžitou povinnost, pravidelně splácenou částku, nepeněžitou povinnost, popis, označení povinných osob.
Registr exekucí neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.
Údaje o exekuci jsou z registru exekucí vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce...), resp. poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.
Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden a provozován Exekutorskou komorou ČR podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Do CEE zapisují exekutoři pověření provedením exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31.12.2012) a vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce (u řízení zahájených od 1.1.2013), pravomocná usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce a další stanovené údaje a to podle obsahu jimi vedeného spisu.